Markhoor

Wie is Markhoor?

Markhoor, vernoemd naar een lenige berggeit, helpt bedrijven en medewerkers met innoveren.

Bedrijven zoeken een antwoord op prijsdruk, toenemende concurrentie en veranderende klantwensen. Daarvoor willen ze  nieuwe wegen inslaan. Met de klant op één en met een digitale bedrijfsstrategie.

Innovatie in een bedrijf begint door de krachten van mensen te bundelen. Succesvol inspelen op de veranderende wereld vraagt om een nieuwe strategie waar een brede groep mensen actief bij betrokken wordt.

Cocreatie en strategie zijn de sleutels naar innovatie.

meer over de veranderende wereld van bedrijven

Wat doet Markhoor?

Eén of enkele strategiemeetings

In energieke meetings staan we stil bij de vraag: Hoe wordt u de huidige situatie de baas? En wat is voor de toekomst van uw bedrijf het beste om te doen? Samen ontdekken we voor uw bedrijf nieuwe kansen en oplossingen en onderkennen we zwaktes of gevaren.

Interviews

Vervolgens werken we samen met medewerkers en – als het past – klanten van uw bedrijf. Het hart van de klant winnen zit wel in 100 zachte details. Uw medewerkers kunnen dat waarmaken en daarom ontwikkelen we met hen “het beste” wat u voor de klant kunt doen.

Fixen

Markhoor stelt scrum-teams samen bestaande uit uw medewerkers. Scrum-teams zijn snelle veranderteams. Zij zorgen dat opgestelde doelen bereikt worden. Eerst bestudeert een scrum-team hoe het werk in de huidige situatie wordt gedaan. Ze letten op efficiency, digitaal gemak, klantgerichtheid en de zachte details. Daarna koppelen ze de bevindingen aan de gewenste situatie. Het uitgangspunt is om binnen één kwartaal resultaten te leveren.

lees meer

Onze kracht

Markhoor combineert topkennis van strategie met talent voor cocreatie. Daardoor leveren we snelle en goede resultaten. Dat lukt omdat mensen voldoening voelen bij cocreatie. Hoe belangrijk voldoening voor succes is, is al vaak tot ons doorgedrongen. Mensen zijn graag actief en zinvol bezig en die insteek nemen wij. Vergeet teambuildingsactiviteiten, wij bouwen aan vertrouwen van het team in de strategie, in elkaar én in de voortgang. Daar hoort ook bij dat we onaangename zaken snel zichtbaar maken.

lees meer

Markhoor dankt haar expertise aan haar klanten en kennisleveranciers

Vind jezelf opnieuw uit met je beste klanten in het achterhoofd

Back to Top